Brožura 2020-2021.

ZÁPISY DO KURZŮ JSOU OTEVŘENY  

PODZIMNÍ KURZY: 
Rozřazovací pohovory bez objednání: 14. 10. 15:00-18:00.

NABÍZENÉ ÚROVNĚ: od úplných začátečníků po pokročilé 

PRO: děti, juniory a dospělé 

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 budou naše kurzy probíhat online, dny a hodiny lekcí odpovídají původnímu rozvrhu a časovému harmonogramu kurzu.

Jakmile to situace dovolí, velmi rádi se s Vámi znovu sejdeme v prostorách Francouzského institutu. Děkujeme za pochopení i věrnost projevenou v tomto obtížném období.

Všechny naše podzimní kurzy pro juniory a dospělé budou začínat v týdnu od 19. října.

Pomocí níže uvedeného vyhledávače si vyberte kurz vyhovující Vašim potřebám. 

JAK SE ZAPSAT NA KURZ ? 

Bez rozřazovacího testu 

  • Úplný začátečník (úroveň A 1.1.). 

  • Student, který byl v posledních 6 měsících zapsán do kurzů ve Francouzském institutu. 
    Zašlete na cours@ifp.cz vyplněnou přihlášku 

S rozřazovacím testem: 

  • Student, který již francouzštinu studoval, ovšem nikdy ve Francouzském institutu.  

  • Bývalý student Francouzského institutu, který nebyl do kurzů zapsán v posledních 6 měsících. 

PREZENČNÍ KURZY 

Kurzy se konají ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35, za přísného dodržení hygienických doporučení. 

HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ PRO STUDENTY PREZENČNÍCH KURZŮ:

Francouzský institut v Praze dodržuje opatření vyhlášená příslušnými orgány v rámci boje proti šíření COVID-19. Vaše bezpečnost, pohoda a zdraví zůstávají našimi prioritami, proto Vás prosíme o dodržování následujících preventivních opatření:

1. Je doporučeno časté mytí rukou, anebo používání dezinfekčních gelů, které jsou k dispozici v prostorách budovy kurzů.

2. Roušku musí mít student vždy při pohybu ve společných prostorách budovy, je zapotřebí dbát na bezpečnou vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi osobami.

3. Bezpečné vzdálenosti budou dodržovány i v průběhu výuky, učebny budou uspořádány tak, aby byl ve skupině studentů s vyučujícím respektován odstup 1,5 metru.

Pro studenty starší 10 let i vyučující je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, tedy i v učebnách.

Zamezit šíření viru je věcí nás všech, víme, že se na Vás můžeme spolehnout. Děkujeme!

ONLINE KURZY 

  • Váš kurz se koná dle Vašeho rozhodnutí na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. 

  • Kurzy naživo formou videokonferencí s lektorem přes aplikaci Zoom. Pomocný tutoriál pro online kurzy. 

  • Pro zobrazení nabídky online kurzů použijte v rubrice Období filtr Online Podzim 2020-2021.