Francouzská kultura

Díky tomuto kurzu ve francouzštině si budete moci utvořit představu o Francii studiem aspektů její kultury, reálií, dějin či společenského a politického života.

Dějiny Francie

Jak se Francie utvářela? Jaké jsou její kořeny a jakým vlivům podléhala? Které osobnosti ji formovaly? Jakým životním zkouškám museli Francouzi čelit a jaké jsou jejich úspěchy?

Odpovědi na tyto otázky budeme hledat hravou formou, zaměříme se na události nejznámější i méně známé. Videozáznamy, hry, kvízy a cvičení na odbornou slovní zásobu vám pomohou lépe poznat dnešní Francii a Francouze.

Aktuality ve francouzštině

Kurz "Aktuality ve francouzštině" Vám pomůže lépe porozumět francouzským psaným a audiovizuálním médiím.

Na každé hodině se studují a rozebírají důležitá témata současnosti: životní prostředí, francouzské společensko-ekonomické aspekty, Evropa, světové velmoci a hlavní události francouzské společnosti zmiňované ve francouzských médiích.

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět hlavním francouzským novinám, jejich struktuře, obsahu i politické orientaci…

Literatura, film a francouzská kultura (od 19. století do současnosti)

Analýza a četba ukázek textů francouzských a frankofonních autorů, doprovázených projekcemi (filmů, adaptací děl, ukázek rozhovorů s autory, dokumentárních záběrů). Texty a filmy budou námětem k diskusi o dílech a jejich tématech, stejně tak jako o francouzských uměleckých a literárních hnutích.

Kurz je určen zájemcům s dobrou znalostí francouzského jazyka, kteří se zajímají o francouzskou literaturu, divadlo, film a výtvarné umění od 19. století do současnosti a chtějí si rozšířit jejich znalosti. Je vhodný také pro ty, kteří hledají kurz konverzace na kulturní a literární témata.

Dílna tvůrčího psaní

Cílem dílny je vést studenty k psaní tvůrčích textů kratšího rozsahu, odpovídajících určitým
požadavkům, stylu či žánru, na zadaná témata. Dílna je určena zájemcům s dobrou znalostí
francouzštiny, kteří si chtějí vylepšit psaný projev a zároveň blíže poznat frankofonní
spisovatele a různé styly a techniky psaní.

Stáhněte si přihlášku