Francouzská kultura

Díky tomuto kurzu ve francouzštině si budete moci utvořit představu o Francii studiem aspektů její kultury, reálií, dějin či společenského a politického života.

Aktuality ve francouzštině

Kurz "Aktuality ve francouzštině" Vám pomůže lépe porozumět francouzským psaným a audiovizuálním médiím.

Na každé hodině se studují a rozebírají důležitá témata současnosti: životní prostředí, francouzské společensko-ekonomické aspekty, Evropa, světové velmoci a hlavní události francouzské společnosti zmiňované ve francouzských médiích.

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět hlavním francouzským novinám, jejich struktuře, obsahu i politické orientaci…

Literatura, film a francouzská kultura (od 19. století do současnosti)

Analýza a četba ukázek textů francouzských a frankofonních autorů, doprovázených projekcemi (filmů, adaptací děl, ukázek rozhovorů s autory, dokumentárních záběrů). Texty a filmy budou námětem k diskusi o dílech a jejich tématech, stejně tak jako o francouzských uměleckých a literárních hnutích.

Kurz je určen zájemcům s dobrou znalostí francouzského jazyka, kteří se zajímají o francouzskou literaturu, divadlo, film a výtvarné umění od 19. století do současnosti a chtějí si rozšířit jejich znalosti. Je vhodný také pro ty, kteří hledají kurz konverzace na kulturní a literární témata.

Stáhněte si přihlášku