Jazykové kurzy
fr cz

Francouzština v praxi

Přejete si lépe se vyjadřovat ve francouzštině, zlepšit si výslovnost, naučit se lépe psát, argumentovat, zopakovat si základy gramatiky či se procvičit v překladu. Tyto kurzy vám umožní zlepšit si právě tu dovednost, na které si přejete zapracovat.

Konversace

Na těchto kurzech si procvičíte především konverzaci. Na hodině se na základě psaného či audiovizuálního podkladu podrobně probírá jedno téma (společnost, aktuality atd.). Studenti o tématu debatují a prezentují své názory. Nabízíme tři různé úrovně (B1, B2 a C1). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Psaná francouzština

Kurz je určen zájemcům na pokročilé úrovni, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti psaného projevu.

Jedna část kurzu bude zaměřena na prohloubení písemných dovedností, pravopisu a slovní zásoby a také na zdokonalení větné skladby.

Ve druhé části budou posluchači psát texty týkající se osobního nebo profesního života. Vycházet se bude z různých podkladů: dopisy, články, rozhovory, obrázky, atd.

Gramatika

Tyto speciální kurzy gramatiky Vám umožní zopakovat si a prohloubit hlavní mluvnické jevy atraktivním a komunikativním způsobem. Dostane se Vám jasného vysvětlení jevů, ve kterých se často chybuje.

Následná cvičení upevní Vaše znalosti a umožní Vám spontánně používat právě nabyté gramatické znalosti. Nabízíme Vám tři různé úrovně: A2, B1 a B2.

Překlad

Kurz je určen nejen pokročilým posluchačům se zájmem o komparativní a hlubší přístup k jazyku, ale i pro širokou veřejnost bez specifického vzdělání, jež se s překladem setkává v zaměstnání.

Prostřednictvím novinových článků a literárních či administrativních textů si studenti osvojí techniky, které jim pomohou pochopit rozdíly ve struktuře obou jazyků, obohatí si slovní zásobu, poznají rozmanitost francouzského jazyka a naučí se s ním zacházet v psané podobě.

Tento kurz je určen pro Vás v případě Vašeho zájmu : 

  • o různé typy překladů (obchodní, právnický, literární, novinářský, technický apod.)
  • o osvojení si překladatelských technik
  • o zlepšení úrovně francouzského jazyka, především písemného projevu (stylistika a styl vyjadřování)
  • o historii překladu a jeho nástrojů.

V kurzu o 10 lekcích se po týdnu střídají 2 učitelé (jeden zaměřující se na překlad z češtiny do francouzštiny a druhý na překlad z francouzštiny do češtiny).

Zlepšit si mluvený projev ve francouzštině

Kurz přispívá prostřednictvím modelových komunikačních situací (debat, vyprávění příběhů, her…) k větší spontánnosti a plynulosti ústního projevu.

Studenti tak postupně získávají „přirozenější“ výslovnost, která se přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích. V kurzu se pracuje formou opakování poslechu, promluv účastníků, analýzou chyb a následnou nápravou.
Kurz vede zároveň k pochopení vztahů mezi mluvenou a psanou francouzštinou a tím k posílení srozumitelnosti promluvy.

Stáhněte si přihlášku