Jazykové kurzy
fr cz

Úvodní kurz francouzštiny pro rodiče studentů Francouzského lycea

Tento kurz je určen nefrankofonním rodičům studentů Francouzského lycea v Praze. Jeho hlavním smyslem je pomoci rodičům, jak postupovat v běžných situacích každodenního života s cílem ulehčit dětem školní docházku.

Obsahovou náplň kurzu zahrnují typické školní situace umožnující účastníkům komunikovat a zlepšit porozumění mluvenému a písemnému projevu během jazykových interakcí s francouzsky mluvícími zaměstnanci školského zařízení (administrativní pracovníci apod.).

Stáhněte si přihlášku.