Pro učitele

Hlavním úkolem Francouzského institutu v Praze je podporovat výuku francouzského jazyka na školách a univerzitách a nabízet paletu služeb určených pro vyučující  a jejich žáky.

Tato nabídka zahrnuje programy dalšího vzdělávání akreditované českým ministerstvem školství určené k obohacení výukových metod a propagaci diplomů z francouzského jazyka, vzdělávacích seminářů na míru, ponoření se studentů do jazyka a kultury na Francouzském institutu či ve škole a užívání digitálních nástrojů vyvinutých Francouzským institutem v Paříži pro učitelskou komunitu.

V rámci programů dalšího vzdělávání učitelů a budoucích učitelů francouzštiny jako cizího jazyka pořádá Francouzský institut v Praze dva studijní programy akreditované Ministerstvem školství ČR (MSMT-32866/2016-1-877): 

  • « Jak připravit své studenty na zkoušku DELF B1 »
  • « Jak připravit své studenty na zkoušku DELF B2 ».

Tyto prakticky zaměřené kurzy umožňují pedagogům co nejlépe připravit své studenty na složení zkoušek DELF B1/B2.