Bilingvní děti a mládež (6–15 let)

Bilingvní frankofonní děti (6 – 10 let)

Kurz francouzštiny pro frankofonní děti se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností ve francouzském jazyce, a to zejména ve čtení a písemném projevu.

Kurz je určen frankofonním dětem, které se běžně pohybují ve frankofonním prostředí a jsou schopné se ve francouzštině domluvit, ale jelikož jsou začleněny do českého školního systému, potřebují zdokonalit čtení a písemný projev ve francouzštině.

Zkouška DELF PRIM se pořádá každoročně ve Francouzském institutu v Praze.

Bilingvní junioři (11 – 15 let)

Tento kurz je určen pro frankofonní mládež, která používají francouzštinu doma jako běžný nástroj komunikace, nejsou ale vzděláváni ve francouzském školském systému.
Studenti získají kontakt s francouzským jazykem i francouzským prostředím mimo vlastní rodinné prostředí, a tím i sebedůvěru z pohledu své dvojí kultury a znalosti francouzského světa.

Cílem kurzu je zlepšování písemného a mluveného projevu, a to v ryze frankofonním vzdělávacím cyklu s využitím široké škály hravých a stimulujících aktivit podporujících učení jazyka.
Žáci přicházejí do styku i s francouzskou literaturou, čímž si zlepšují lingvistické znalosti a jsou podněcováni k četbě ve francouzštině.

Všechny naše kurzy vás připraví na oficiální zkoušku z francouzského jazyka (DELF).

Stáhněte si přihlášku