Letní intenzivní kurzy


Naučte se rychle francouzsky v našich letních intenzivních kurzech!


Letní kurzy jsou otevřeny všem věkovým kategoriím - dětem od 7 let, juniorům od 11 let a dospělým.

Nabízeny jsou následující typy kurzů:

  • kurzy obecné francouzštiny pokrývající všechny úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, od úplných začátečníků po pokročilé
  • kurzy pro zlepšení dané jazykové kompetence – gramatika, konverzace a písemný projev
  • tematické dílny pro praktické využití francouzštiny slovem i písmem

Veškeré podrobnosti ohledně letní nabídky ke stažení zde.
Časový rozvrh a zápis.