DELF profesionální verze (DELF Pro)

Určeno pro studenty či pracující, kteří si přejí zařadit nalézt zaměstnání ve Francii, či se ve frankofonním prostředí dále rozvíjet.

Hodnocené úrovně 

Zahrnuje 4 nezávislé diplomy: A1, A2, B1 a B2.

Hodnotí všeobecné komunikativní dovednosti ve všech běžných pracovních situacích. Témata zkoušek jsou přizpůsobena odpovídajícím profesním oborům.Diplom představuje skutečnou přidanou hodnotu pro všechny, kdo chtějí vstoupit na frankofonní trh práce či na něm vylepšit své postavení.  

Ceny a termíny 

Zapsat se